Obrazac za prijavu na Zemlju bez granica - 2022.

  Radionice će se provoditi od 31. kolovoza do 3. rujna u Perivoju kralja Tomislava (Park kulture), prostorima Pučkog otvorenog učilišta Osijek i Doma tehnike. Organizator, u suradnji s voditeljima radionica, zadržava pravo izmjene termina i lokacija održavanja o čemu ćete obaviješteni putem web stranice i društvenih mreža.

  Za Vaše su nam sudjelovanje potrebni i Vaši osobni podatci navedeni u ovoj prijavi koje Udruga Breza neće iznositi ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim osobama koje nisu izravno uključene u provedbu ovog festivala ili nisu dio tijela odgovornog za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Podatci će biti dostupni voditeljima radionica i organizatorima radi kontaktiranja u slučaju promjena termina, usklađivanja i drugih informacija povezanih s realizacijom radionica.

  Pri prikupljanju osobnih podataka Udruga Breza i obvezuje se postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

  *sve radionice su besplatne

  ** neke od radionica su popunjene stoga ih više nema na popisu za prijave, u tom slučaju odaberite neku drugu radionicu sa popisa!

  Svaka osoba može se prijaviti na najviše dvije radionice. Prilikom odabira radionice provjerite da se odabrane radionice ne provode u isto vrijeme.

  Podaci za prijavu

  Powered by BreezingForms

  Međunarodni obiteljski Festival Zemlja bez granica

  Na najvećem kontinentalnom međunarodnom obiteljskom Festivalu Zemlja bez granica, tjedan dana prije početka nove školske godine, Osijek postaje grad maštovite kreacije nečeg Novog, inspirativnog, satkanog od dječjih ideja koje se povezuju u generacijskom stvaralaštvu ostvarujući interkulturalni dijalog cijele zajednice.
  Parkovi i ulice postaju svojevrsni Snovograd gdje bivate zatečeni nevjerojatnom snagom djetinjstva, igre i mašte, utisnutih u vaša osjetila.
  Kada pogledate naš planet iz svemira vidite plavo bogatstvo i brojne reljefe, ali ne i granice. Ako one postoje, onda su mjesto susreta gdje nešto završava da bi drugo počelo. Upravo je taj prirodni krug okosnica Festivala koji traje od 2004. godina.

  Festival je do sada ugostio mnoga poznata lica poput Meritas, Jelene Radan, Josipe Lisac, Gibonnija, Matije Dedića, Massima Savića, Jacques Houdeka, Gorana Boškovića, Sanje Doležal i mnogih drugih. Svi oni doprinijeli su razvijanju svijeta mašte, igre i kreativnosti koji su ključni elementi za kvalitetni rast i razvoj djece.
  Tijekom svih godina Festival je donio različite teme i okupio više od 400 umjetnika, pedagoških
  voditelja, 200 kreativaca raznih struka, 700 volontera i 30.000 djece i mladih te postao poligon za razvoj
  obiteljskoga turizma.

  www.zemljabezgranica.com - mjesto susreta generacija gdje se spaja tradicija i urbana kultura stvarajući novo kreativno prostranstvo u koje ste dobrodošli.

  International family festival LAND WITHOUT BORDERS

  At the largest continental and international family festival - Land without Borders, just a week before a school get started, Osijek becomes the city of imaginable creation, as well inspiring, made up by children ideas. These ideas are connected with creation that has an impact to intercultural aspect of community.
  Parks and streets turn into specific Town Of Dreams where you can get impressed by unbelievable childish power, game and imagination.
  As you observe our small planet from the universe you might see blue wealth and numerous reliefs, but you will not see borders. If the borders exist, then they represent a connecting point where something ends in order for something new to begin. This is exactly the cornerstone of the Festival which has been running since 2004.

  The festival has so far hosted many famous stars such as Meritas, Jelena Radan, Josipa Lisac, Gibonni, Matija Dedic, Massimo Savić, Jacques Houdek, Goran Bošković, Sanja Doležal and many others. All of those people have contributed to world of imagination, game and creativity, which are key elements for quality growth and children development.
  Throughout the years, the Festival has brought different topics and gathered more than 400 artists leaders, 200 creative professionals, 700 volunteers and 30 000 children and young people and became a place for family tourism development.

  www.zemljabezgranica.com - a meeting place for generations where tradition and urban culture merge and making a new creative space that you are welcome to.

  Katalog Zemlje bez granica